Danışmanlık Dersleri (Öğretim Elemanları için)

Danışmanlık Derslerinin sistem üzerinden oluşturulması için bu derslere girecek olan öğretim elemanları aşağıda verilen Excel dosyalarını örnektekine göre doldurarak birim UZEM Koordinatörlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

  • Eğitmen Listesi
  • Öğrenci Listesi